PL EN

Budownictwo Modułowe

Kontenery

Kondygnacyjna rama przestrzenna składająca się z platformy podłogi oraz ramowej konstrukcji ścian i sufitu, tworzą zamkniętą konstrukcję. W narożach ramy znajduje się oparcie słupków narożnych. Poszycie dachu kontenera spełnia funkcję sztywnej tarczy, przytrzymującej rygle przed zwichrzeniem. Projektowanie w tym zakresie obejmuje różne kombinacje budynków ułożonych z kontenerów. Każdorazowo budynek powinien być tak usytuowany aby zakładane obciążenia nie były przekroczone.

Kontenery Kontenery Kontenery Kontenery Kontenery Kontenery Kontenery Kontenery


Obiekty pobytu czasowego

Przedmiotowe konstrukcje są przestawnymi modułami charakteryzującymi się sztywną ramą przystosowaną do wielokrotnego przestawiania oraz niewielkim ciężarem. Fundamenty muszą być przygotowane przez kupującego/najemcę w taki sposób aby przenosiły reakcje od obciążeń. Wykonanie indywidualne według potrzeb zamawiającego.